4 tuần khởi động Tiếng Việt 5

  Mục lục bài giảng
  • Khởi động và mục tiêu bài học
  • Luyện đọc
Nhấn để bật tiếng
X

Tuần 3: Việt Nam - Tổ quốc em

Tập đọc: Lòng dân (Phần 1)

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 23

Chưa có thông báo nào