4 tuần khởi động Tiếng Việt 5

  Mục lục bài giảng
  • Khởi động
  • Kiến thức về từ trái nghĩa
  • Bài 1
Nhấn để bật tiếng
X

Tuần 4: Cánh chim hòa bình

Luyện từ và câu: Từ trái nghĩa (Phần 1)

Độ dài: 17 phút - Số lượt học 12

Chưa có thông báo nào