4 tuần khởi động Tiếng Việt 5

  Mục lục bài giảng
  • Khởi động và mục tiêu bài học
  • Nghe - viết: Anh bộ đội Cụ Hồ gốc Bỉ
  • Luyện tập
Nhấn để bật tiếng
X

Tuần 4: Cánh chim hòa bình

Chính tả (Nghe - viết): Anh bộ đội Cụ Hồ gốc Bỉ. Quy tắc đánh dấu thanh

Độ dài: 3 phút - Số lượt học 11

Chưa có thông báo nào