4 tuần khởi động Tiếng Việt 5

  Mục lục bài giảng
  • Bài tập
  • Trò chơi
Nhấn để bật tiếng
X

Tuần 1: Việt Nam - Tổ quốc em

Luyện từ và câu: Từ đồng nghĩa (Phần 2)

Độ dài: 12 phút - Số lượt học 53

Chưa có thông báo nào