4 tuần khởi động Tiếng Việt 5

  Mục lục bài giảng
  • Khởi động và mục tiêu bài học
  • Luyện đọc
  • Tìm hiểu bài
Nhấn để bật tiếng
X

Tuần 1: Việt Nam - Tổ quốc em

Tập đọc: Quang cảnh làng mạc ngày mùa (Phần 1)

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 14

Chưa có thông báo nào