4 tuần khởi động Tiếng Việt 5

  Mục lục bài giảng
  • Khởi động và mục tiêu bài học
  • Ví dụ và nhận xét
  • Ghi nhớ
Nhấn để bật tiếng
X

Tuần 1: Việt Nam - Tổ quốc em

Luyện từ và câu: Từ đồng nghĩa (Phần 1)

Độ dài: 12 phút - Số lượt học 95

Chưa có thông báo nào