4 tuần khởi động Tiếng Việt 5

  Mục lục bài giảng
  • Khởi động và mục tiêu bài học
  • Bài 1
Nhấn để bật tiếng
X

Tuần 2: Việt Nam - Tổ quốc em

Tập làm văn: Luyện tập làm báo cáo thống kê (Phần 1)

Độ dài: 20 phút - Số lượt học 7

Chưa có thông báo nào