4 tuần khởi động Tiếng Việt 5

  Mục lục bài giảng
  • Khởi động, mục tiêu bài học
  • Luyện đọc
  • Tìm hiểu bài
  • Luyện tập
Nhấn để bật tiếng
X

Tuần 2: Việt Nam - Tổ quốc em

Tập đọc: Nghìn năm văn hiến (Phần 1)

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 17

Chưa có thông báo nào