4 tuần khởi động Tiếng Việt 5

  Mục lục bài giảng
  • Tìm hiểu bài
  • Luyện tập
Nhấn để bật tiếng
X

Tuần 2: Việt Nam - Tổ quốc em

Tập đọc: Nghìn năm văn hiến (Phần 2)

Độ dài: 19 phút - Số lượt học 11

Chưa có thông báo nào