4 tuần khởi động Tiếng Việt 5

  Mục lục bài giảng
  • Khởi động và mục tiêu bài học
  • Nghe - kể
  • Kể lại chuyện theo tranh
  • Luyện tập
Nhấn để bật tiếng
X

Tuần 4: Cánh chim hòa bình

Kể chuyện: Tiếng vĩ cầm ở Mỹ Lai

Độ dài: 39 phút - Số lượt học 24

Chưa có thông báo nào