4 tuần khởi động Tiếng Việt 5

  Mục lục bài giảng
  • Khởi động và mục tiêu bài học
  • Quan sát và thực hành lập dàn ý
    • Quan sát và lựa chọn chi tiết
    • Lập dàn ý khái quát
    • Lập dàn ý chi tiết
  • Luyện tập và mở rộng
Nhấn để bật tiếng
X

Tuần 4: Cánh chim hòa bình

Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 16

Chưa có thông báo nào