4 tuần khởi động Tiếng Việt 5

  Mục lục bài giảng
  • Khởi động và mục tiêu bài học
  • Luyện đọc
  • Tìm hiểu bài
  • Luyện tập
Nhấn để bật tiếng
X

Tuần 4: Cánh chim hòa bình

Tập đọc: Bài ca về trái đất

Độ dài: 8 phút - Số lượt học 26

Chưa có thông báo nào