4 tuần khởi động Tiếng Việt 5

  Mục lục bài giảng
  • Khởi động và muc tiêu bài học
  • Kể chuyện: Anh hùng Lý Tự Trọng
  • Giải nghĩa từ khó
  • Tìm hiểu nội dung bài
Nhấn để bật tiếng
X

Tuần 1: Việt Nam - Tổ quốc em

Kể chuyện: Lý Tự Trọng (Phần 1)

Độ dài: 21 phút - Số lượt học 37

Chưa có thông báo nào