Nền tảng Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
 • Dạng 1: Bài toán tính theo phương trình phản ứng hết
  • VD 1, 2
  • VD 3, 4
 • Dạng 2: Bài toán có chất còn dư và chất hết
  • VD + VD 1
  • VD 2, 3
  • VD 4
 • Dạng 3: Bài toán nâng cao
 • Dạng 3: Bài toán nâng cao (tiếp)
  • VD 1, 2
  • VD 3
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 1. Những kiến thức vỡ lòng trong Hóa học

Bài 2. Tính toán theo phương trình phản ứng

Độ dài: 61 phút - Số lượt học 13.075

Tóm tắt bài giảng:

Hướng dẫn học phương pháp giải một số dạng bài liên quan đến tính toán theo phương trình hóa học: Bài toán tính theo phương trình phản ứng hết, Bài toán có chất còn dư và chất hết, ...

Chưa có thông báo nào