Nền tảng Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • VD 1, 2
  • VD 3, 4
  • VD 5, 6
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 1. Những kiến thức vỡ lòng trong Hóa học

Bài 8: Luyện tập

Độ dài: 38 phút - Số lượt học 3.418


  • Hướng dẫn giải chi tiết một số ví dụ liên quan đến luyện tập các kiến thức cốt lõi của hóa học.
  • Lưu ý: Bài giảng luyện tập nên không có tài liệu bài tập đi kèm.

Chưa có thông báo nào