Nền tảng Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • VD 1 - 3
  • VD 4, 5
  • VD 6, 7
  • VD 8, 9
Nhấn để bật tiếng
X

MỘT SỐ BÀI GIẢNG THAM KHẢO

Bài 4. Luyện tập chung

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 1.259


  • Ôn tập lại kiến thức về nguyên tử, bảng tuần hoàn, liên kết hóa học.
  • Hướng dẫn giải chi tiết một số bài tập về nguyên tử, bảng tuần hoàn, liên kết.
  • Bài giảng luyện tập nên không có tài liệu bài tập tự luyện đi kèm.

Chưa có thông báo nào