Nền tảng Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Cơ sở và đặc điểm+ Ví dụ: 1,2,3
  • Ví dụ: 4, 5, 6, 7
  • Ví dụ: 8, 9
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 4. Những nguyên tắc cơ bản của giải toán Hóa học

Bài 5. Phương pháp bảo toàn nguyên tố

Độ dài: 50 phút - Số lượt học 4.631


  • Cung cấp cho các em các kiến thức về phương pháp bảo toàn nguyên tố.
  • Cung cấp các kĩ năng cần thiết để giải các bài tập về phương pháp bảo toàn nguyên tố.

Chưa có thông báo nào