Nền tảng Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Xu hướng liên kết của các nguyên tử
  • Liên kết Ion
Nhấn để bật tiếng
X

MỘT SỐ BÀI GIẢNG THAM KHẢO

Bài 3.1. Liên kết Hóa học (Phần 1)

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 2.288


Tóm tắt bài giảng:

  • Ôn tập lại kiến thức về liên kết hóa học.
  • Hướng dẫn học lý thuyết trọng tâm và giải một số ví dụ liên quan đến liên kết hóa học.

Chưa có thông báo nào