Nền tảng Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
  • Ví dụ 5
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 4. Những nguyên tắc cơ bản của giải toán Hóa học

Bài 8. Luyện tập

Độ dài: 47 phút - Số lượt học 776


  • Ôn tập lý thuyết trọng tâm kiến thức về phương pháp giải nhanh các bài toán hóa học.
  • Hướng dẫn giải chi tiết một số ví dụ về phương pháp giải nhanh các bài toán hóa học.
  • Lưu ý: Bài giảng là luyện tập nên không có bài tập tự luyện đi kèm.

Chưa có thông báo nào