Nền tảng Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
 • Một số phản ứng Oxi hoá - khử đặc biệt
  • Phản ứng Oxi hoá - khử có chứa chữ
  • Phản ứng Oxi hoá - khử của hợp chất hữu cơ
  • Phản ứng Oxi hoá - khử trong dung dịch
  • Phản ứng Oxi hoá - tự khử và phản ứng Oxi hoá nội phân tử
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 2. Những kiến thức nền tảng của Hóa học Vô cơ

Bài 1.3. Phản ứng oxi hóa – khử (Phần 3)

Độ dài: 57 phút - Số lượt học 3.159


 • Ôn tập các loại phản ứng oxi hóa khử
 • Hướng dẫn giải chi tiết một số ví dụ liên quan đến cân bằng các loại phản ứng oxi hóa khử

Chưa có thông báo nào