Nền tảng Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
 • Lí thuyết
  • Phần 1, 2
  • Phần 3
 • Các ví dụ
  • VD 1
  • VD 2, 3
  • VD 4
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 1. Những kiến thức vỡ lòng trong Hóa học

Bài 5: Tính tan của các chất, dung dịch và các loại nồng độ dung dịch

Độ dài: 46 phút - Số lượt học 6.286


 • Ôn tập lý thuyết trọng tâm kiến thức về tính tan của các chất, dung dịch và các loại nồng độ dung dịch.
 • Hướng dẫn giải chi tiết một số ví dụ liên quan đến tính tan của các chất, dung dịch và các loại nồng độ dung dịch.

Chưa có thông báo nào