Nền tảng Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
 • Dung dịch
  • Phần 1, 2
  • VD 1, 2
  • Phần 3
 • Sự điện ly và chất điện ly
  • Lý thuyết
  • VD 1, 2
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 2. Những kiến thức nền tảng của Hóa học Vô cơ

Bài 2. Sự điện li

Độ dài: 64 phút - Số lượt học 3.715


 • Ôn tập lại kiến thức về dung dịch và sự điện li.
 • Hướng dẫn học lý thuyết trọng tâm và bài tập liên quan đến dung dịch và sự điện li.

Chưa có thông báo nào