Nền tảng Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Ví dụ 1 - 3
  • Ví dụ 4, 5
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 1. Những kiến thức vỡ lòng trong Hóa học

Bài 3. Bài toán về hiệu suất và tạp chất

Độ dài: 23 phút - Số lượt học 10.490

Tóm tắt bài giảng:

Hướng dẫn giải chi tiết một số ví dụ liên quan đến bài toán hiệu suất và tạp chất.
Lưu ý: Ở ví dụ 5, phần đề bài, các em sửa "1 chất rắn" thành "chất rắn" để đề bài được chặt chẽ hơn nhé.

Chưa có thông báo nào