Nền tảng Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Các khái niệm cơ bản
    • Hoá trị và số Oxi hoá
    • Chất Oxi hoá, chất khử và quá trình Oxi hoá, khử
    • Phản ứng Oxi khử
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 2. Những kiến thức nền tảng của Hóa học Vô cơ

Bài 1.1 Phản ứng oxi hóa – khử (Phần 1)

Độ dài: 52 phút - Số lượt học 6.056


  • Ôn tập các loại phản ứng oxi hóa khử
  • Hướng dẫn giải chi tiết một số ví dụ liên quan đến cân bằng các loại phản ứng oxi hóa khử.
  • Lưu ý: Trong clip đầu bài giảng thầy nói nhầm khóa Nền tảng thành PEN-C.

Chưa có thông báo nào