Nền tảng Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
 • Liên kết cộng hóa trị
  • Phần a, b, c
  • Phần d
  • Ví dụ
 • Liên kết Hidro
 • Các ví dụ minh họa
Nhấn để bật tiếng
X

MỘT SỐ BÀI GIẢNG THAM KHẢO

Bài 3.2. Liên kết Hóa học (Phần 2)

Độ dài: 72 phút - Số lượt học 2.083


Tóm tắt bài giảng:

 • Ôn tập lại kiến thức về liên kết hóa học.
 • Hướng dẫn học lý thuyết trọng tâm và giải một số ví dụ liên quan đến liên kết hóa học.
 • Bài tập tự luyện của bài giảng này dùng chung với bài 3.1 thuộc chuyên đề này

Chưa có thông báo nào