Nền tảng Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
 • Các tính chất của muối
  • Tính tan và sự thủy phân của muối
  • Sự thủy phân của muối (tiếp)
  • Sự nhiệt phân
  • Ví dụ
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 2. Những kiến thức nền tảng của Hóa học Vô cơ

Bài 4.2. Muối và các tính chất của muối (Phần 2)

Độ dài: 67 phút - Số lượt học 2.417


 • Ôn tập lý thuyết trọng tâm kiến thức về muối và các tính chất của muối.
 • Hướng dẫn giải chi tiết một số ví dụ liên quan đến muối và các tính chất của muối.
 • Lưu ý: Ở clip 2 "Sự thủy phân của muối (tiếp)" phút thứ 9:50 đúng phải là Al2(CO3)3 là ay và by (tức tạo bởi axit yếu và bazơ yếu)

Chưa có thông báo nào