Nền tảng Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Sự điện li của nước, pH của dung dịch
  • Thang pH
  • Ví dụ 1,2
  • Ví dụ 3,4
  • Ví dụ 5,6
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 2. Những kiến thức nền tảng của Hóa học Vô cơ

Bài 5. pH dung dịch

Độ dài: 52 phút - Số lượt học 2.363


  • Ôn tập lý thuyết trọng tâm kiến thức về pH của dung dịch.
  • Hướng dẫn giải chi tiết một số ví dụ liên quan đến pH của dung dịch.

Chưa có thông báo nào