Nền tảng Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 2. Những kiến thức nền tảng của Hóa học Vô cơ

Bài 4.1. Muối và các tính chất của muối (Phần 1)

Độ dài: 20 phút - Số lượt học 2.369


  • Ôn tập lý thuyết trọng tâm kiến thức về muối và các tính chất của muối.
  • Hướng dẫn giải chi tiết một số ví dụ liên quan đến muối và các tính chất của muối.

Chưa có thông báo nào