Nền tảng Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Cơ sở và đặc điểm + Ví dụ 1 + Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Một số cách chọn lượng chất
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 4. Những nguyên tắc cơ bản của giải toán Hóa học

Bài 2. Phương pháp tự chọn lượng chất

Độ dài: 48 phút - Số lượt học 2.338

Chưa có thông báo nào