Nền tảng Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
 • Các thành phần chung của nguyên tử
  • Lý thuyết
  • Ví dụ
 • Hạt nhân nguyên tử - Nguyên tố hoá học - Đồng vị
  • Lý thuyết
  • Ví dụ
Nhấn để bật tiếng
X

MỘT SỐ BÀI GIẢNG THAM KHẢO

Bài 1.1. Cấu tạo nguyên tử (Phần 1)

Độ dài: 43 phút - Số lượt học 4.082


Tóm tắt bài giảng:

 • Ôn tập lại kiến thức về cấu tạo nguyên tử.
 • Hướng dẫn học lý thuyết trọng tâm và giải một số ví dụ liên quan đến cấu tạo nguyên tử.

Chưa có thông báo nào