Nền tảng Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
 • Các thành phần của bảng
  • Lý thuyết
  • Ví dụ
 • Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố và hợp chất
  • Đối với nguyên tố
  • Đối với hợp chất
  • Ví dụ
 • Sự biến đổi tuần hoàn​
Nhấn để bật tiếng
X

MỘT SỐ BÀI GIẢNG THAM KHẢO

Bài 2. Bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố Hóa học

Độ dài: 94 phút - Số lượt học 3.912


Tóm tắt bài giảng:

 • Ôn tập lại kiến thức về bảng hệ thống tuần hoàn.
 • Hướng dẫn học lý thuyết trọng tâm và giải một số ví dụ liên quan đến bảng hệ thống tuần hoàn.
 • Lưu ý: Clip cuối cùng ở phút thứ 3ph55 thầy viết đúng nhưng nói nhầm, đúng phải là: "Đối với hợp chất khí với H thì tính axit tăng dần từ trái sang phải" chứ không phải từ "phải sang trái" như thầy nói.

Chưa có thông báo nào