Nền tảng Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Phương pháp cân bằng electron
    • Ví dụ
    • Ví dụ tiếp
  • Phương pháp cân bằng đại số
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 2. Những kiến thức nền tảng của Hóa học Vô cơ

Bài 1.2. Phản ứng oxi hóa – khử (Phần 2)

Độ dài: 80 phút - Số lượt học 4.657


  • Ôn tập các loại phản ứng oxi hóa khử
  • Hướng dẫn giải chi tiết một số ví dụ liên quan đến cân bằng các loại phản ứng oxi hóa khử

Chưa có thông báo nào