Nền tảng Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
 • Các đặc điểm chung
  • Lý thuyết
  • Các ví dụ
 • Các loại phản ứng xảy ra trong dung dịch
  • Phản ứng trao đổi ion
  • Phản ứng oxi hóa khử
 • Các ví dụ
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 2. Những kiến thức nền tảng của Hóa học Vô cơ

Bài 6. Phản ứng của các chất trong dung dịch

Độ dài: 69 phút - Số lượt học 2.596


 • Ôn tập lý thuyết trọng tâm kiến thức về phản ứng trao đổi của các chất trong dung dịch.
 • Hướng dẫn giải chi tiết một số ví dụ liên quan đến phản ứng trao đổi của các chất trong dung dịch.

Chưa có thông báo nào