Nền tảng Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Cơ sở và đặc điểm + Ví dụ 1
  • Ví dụ: 2, 3, 4, 5
  • Ví dụ 6
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 4. Những nguyên tắc cơ bản của giải toán Hóa học

Bài: Phương pháp đại số thông thường

Độ dài: 46 phút - Số lượt học 3.895


  • Ôn tập lý thuyết trọng tâm kiến thức về phương pháp đại số thông thường.
  • Hướng dẫn giải chi tiết một số ví dụ về phương pháp đại số thông thường.

Chưa có thông báo nào