Nền tảng Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Theo quan điểm cũ
  • Theo quan điểm mới
  • Cách xác định tính axit - bazo của ion theo Bron - stet
  • Chất lưỡng tính
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 2. Những kiến thức nền tảng của Hóa học Vô cơ

Bài 3. Axit và bazơ

Độ dài: 55 phút - Số lượt học 2.864


  • Ôn tập lý thuyết trọng tâm kiến thức về axit, bazo, chất lưỡng tính: khái niệm, cách nhận biết, ...

Chưa có thông báo nào