Nền tảng Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 1, 2
  • Ví dụ 3, 4
  • Ví dụ 5, 6
  • Ví dụ 7, 8
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 1. Những kiến thức vỡ lòng trong Hóa học

Bài: Xác định công thức hóa học của các chất

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 9.399

Tóm tắt bài giảng:

* Hướng dẫn học một số dạng bài liên quan đến tìm công thức hóa học.
* Giải chi tiết một vài ví dụ minh họa.

Chưa có thông báo nào