Nền tảng Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
 • Cơ sở và đặc điểm
 • Một số VD minh họa
  • VD 1, 2
  • VD 3, 4
  • VD 5, 6
  • VD 7
  • VD 8
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 4. Những nguyên tắc cơ bản của giải toán Hóa học

Bài 6. Phương pháp Bảo toàn và tăng giảm khối lượng

Độ dài: 57 phút - Số lượt học 2.350


 • Cung cấp cho các em các kiến thức về phương pháp bảo toàn và tăng giảm khối lượng.
 • Cung cấp các kĩ năng cần thiết để giải các bài tập về phương pháp bảo toàn và tăng giảm khối lượng.

Chưa có thông báo nào