Nền tảng Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Mở đầu
  • Tính chất hoá học của kim loại
  • Tính chất hoá học của phi kim
  • Ví Dụ: 1 - 5
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 1. Những kiến thức vỡ lòng trong Hóa học

Bài: Tính chất của kim loại và phi kim

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 6.242


  • Ôn tập lý thuyết trọng tâm kiến thức về tính chất của kim loại và phi kim.
  • Hướng dẫn giải chi tiết một số ví dụ liên quan đến tíính chất của kim loại và phi kim.

Chưa có thông báo nào