Nền tảng Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Ví dụ 1 - 3
  • Ví dụ 4 - 6
  • Ví dụ 7 - 9
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 2. Những kiến thức nền tảng của Hóa học Vô cơ

Bài 7. Luyện tập chung

Độ dài: 40 phút - Số lượt học 1.312


  • Hướng dẫn giải chi tiết một số ví dụ liên quan đến các kiến thức cơ sở của hóa vô cơ.

Chưa có thông báo nào