Nền tảng Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 1,2,3
  • Ví dụ 4
  • Ví dụ 5
  • Ví dụ 6, 7
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 4. Những nguyên tắc cơ bản của giải toán Hóa học

Bài 4. Phương pháp bảo toàn điện tích

Độ dài: 42 phút - Số lượt học 2.408


  • Cung cấp cho các em các kiến thức về phương pháp bảo toàn điện tích.
  • Cung cấp các kĩ năng cần thiết để giải các bài tập về phương pháp bảo toàn điện tích.

Chưa có thông báo nào