Nền tảng Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
 • Cơ sở và đặc điểm
 • Một số VD minh họa
  • VD 1, 2, 3
  • VD 4, 5, 6
  • VD 7, 8, 9
  • VD 10, 11, 12
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 4. Những nguyên tắc cơ bản của giải toán Hóa học

Bài 7. Phương pháp bảo toàn electron

Độ dài: 65 phút - Số lượt học 2.944


 • Ôn tập lại kiến thức về phương pháp bảo toàn electron.
 • Hướng dẫn học lý thuyết trọng tâm và giải một số ví dụ liên quan đến phương pháp bảo toàn electron.

Chưa có thông báo nào