Nền tảng Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Cơ sở và đặc điểm
  • Ví dụ: 3, 4, 5, 6
  • Ví dụ: 7, 8
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 4. Những nguyên tắc cơ bản của giải toán Hóa học

Bài 3. Phương pháp trung bình

Độ dài: 53 phút - Số lượt học 1.792


  • Ôn tập lại kiến thức về phương pháp trung bình.
  • Hướng dẫn giải chi tiết một số bài tập về phương pháp trung bình.

Chưa có thông báo nào