Học giỏi Tiếng Anh 5 (2021 - 2022)

  Mục lục bài giảng
 • Vocabulary review
 • Conversation 1
  • Listen and repeat
  • Vocabulary
  • Pictionary game
 • Task practice
  • Activity 2
  • Activity 3
  • Activity 4
  • Activity 5
  • Activity 6
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Unit 2: I always get up early. How about you?

Unit 2: I always get up early. How about you? - Lesson 2

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 2.933

Chưa có thông báo nào