Học giỏi Tiếng Anh 5 (hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • What to remember
  • Pronunciation + Vocabulary
  • Sentence patterns
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Unit 8: What are you reading?

Unit 8: What are you reading? - Extra Exercises (p.1)

Độ dài: 19 phút - Số lượt học 578

Chưa có thông báo nào