Tiếng Anh 5 (hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • What to remember
  • Pronunciation + Vocabulary
  • Sentence patterns
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 8: What are you reading?

Unit 8: What are you reading? - Extra Exercises (p.1)

Độ dài: 6 phút - Số lượt học 863

Chưa có thông báo nào