Học giỏi Tiếng Anh 5 (hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • What to remember
  • Speaking + Reading
  • Writing
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Unit 14: What happened in the story?

Unit 14: What happened in the story? - Extra Exercises (p.2)

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 439

Chưa có thông báo nào