Học giỏi Tiếng Anh 5 (hệ 10 năm)

Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Unit 20: Which is more interesting, life in the city or the country?

Unit 20: Which is more interesting, life in the city or the country - Extra Exercises (p.2)

Độ dài: 22 phút - Số lượt học 424

Chưa có thông báo nào