Học giỏi Tiếng Anh 5 (hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • What to remember + Pronunciation
  • Pronunciation + Vocabulary + Sentence patterns
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Unit 12: Don't ride your bike too fast?

Unit 12: Don't ride your bike too fast? - Extra Exercises (p.1)

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 526

Chưa có thông báo nào