Học giỏi Tiếng Anh 5 (hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Đọc thơ
  • What to remember
  • Exercise 1, 2
  • Exercise 3, 4
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Unit 10: When will sports day be?

Unit 10: When will sports day be? - Extra Exercises (p.2)

Độ dài: 14 phút - Số lượt học 694

Chưa có thông báo nào