Học giỏi Tiếng Anh 5 (hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
 • Vocabulary review
 • Activity 1
 • Activity 2
 • Activity 3
 • Activity 4
 • Activity 5
 • Short story (Cat and Mouse 3)
  • Read and listen
  • Exercise
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Review 3 (Unit 11 - Unit 15)

Review 3 (Unit 11 - Unit 15)

Độ dài: 38 phút - Số lượt học 787

Chưa có thông báo nào