Tiếng Anh 5 (hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
 • Activity 1
  • Listen and Repeat
  • Vocabulary
  • Charade game
  • Exercise
 • Activity 2
  • Review
  • Point and say
 • Activity 3
 • Activity 4
 • Activity 5
 • Activity 6
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 4: Did you go to the party?

Unit 4: Did you go to the party? - Lesson 1

Độ dài: 41 phút - Số lượt học 3.794

Chưa có thông báo nào